Priser & betaling

Prisen for den fulde workshop med alle 6 klasser og konferencen er  2.550 kroner.
Deltagelse fredag, lørdag og søndag på alle 3 klasser med enten 2. serie eller 1. serie og konferencen koster 1.750 kroner.
Deltagelse lørdag og søndag på klasserne med første serie og konferencen lørdag eftermiddag koster 1.450 kroner.

Når du får bekræftelsen, så indbetal hurtigst muligt beløbet på vores bankkonto.

Din plads er sikker, når vi har modtaget din indbetaling. Du skal afhente dit adgangskort senest tirsdag 16. juli mellem kl. 15-19 og medbringe din kvittering for bankoverførselen. Adgangskortet skal vises hver morgen ved indgangen.

Bank-overførsel til:
Astanga Yoga Copenhagen
Danske Bank 3409 konto 10942535
Husk navn, “Sharath 2019” og dæk gebyr for modtager.

Mobilepay: 65090

Medbring kvitteringen, når du afhenter dit adgangskort.

Ved aflysning efter fredag 21. juni er refusion ikke muligt – ved aflysning før denne dato refunderes det modtagne beløb mod et gebyr for administration på 750 kr.

Salgs- og leveringsbetingelser:
Ved køb via vores hjemmeside accepterer og tiltræder deltagere disse betingelser, således som de fremgår herunder gældende for enhver aftale med Astanga Yoga Copenhagen via ayc.dk og astanga.dk.

Aftale om køb er underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når Astanga Yoga Copenhagen har registreret og bekræftet tilmelding, samt modtaget betaling.

Det er deltagers ansvar at sikre sig mod fejl inden gennemførelse af en tilmelding.

Astanga Yoga Copenhagen forbeholder sig retten til at annullere udstedte tilmeldinger mod tilbagebetalingspris excl. evt. gebyrer og porto.

Deltageren accepterer ved tilmelding via ayc.dk, at Astanga Yoga Copenhagen opbevarer og gemmer personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med tilmelding.

Personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc., opbevares indtil arrangementet er afholdt. Dette sker for at sikre deltageren den optimale service f.eks. ved sene ændringer i arrangementet og aflysninger.

Det er deltagerens ansvar, at Astanga Yoga Copenhagen altid har korrekte kontaktoplysninger.

Det er deltagerens ansvar at holde sig orienteret om eventuelle ændringer i arrangementer via ayc.dk, astanga.dk og relaterede websites.

Udleverede kort fungerer som adgangsbevis til det omhandlede arrangement, og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange mhp. at skaffe flere personer adgang til samme arrangement. Overtrædelse heraf vil føre til annullering af kort samt bortvisning af samtlige personer, der har anvendt / forsøgt at anvende samme adgangsbevis.

Deltageren accepterer, at der muligvis skal forevises ID i form af kørekort, pas eller andet gyldig personidentifikation sammen med billetten for at få adgang til et arrangement, samt bevis for betaling ved udlevering af adgangsbevis.

Ødelagte, mistede og stjålne billetter refunderes ikke.

I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

Reklamation vedrørende selve købet skal altid rettes direkte til Astanga Yoga Copenhagen.

Ved sygdom, force majeure m.v. forsøges arrangeret en ny arrangementsdato, hvor betalte tilmeldinger da vil være gældende. Betalte tilmeldinger refunderes ikke, så længe et arrangement kan flyttes med samme opsætning til en anden dato.

Ved aflysning af et arrangement refunderes grundprisen. Bestillings-gebyrer, leverings-gebyrer, kort-gebyrer samt evt. afholdte omkostninger til porto m.m. refunderes ikke.

Astanga Yoga Copenhagen forbeholder sig retten til at ændre dato, tidspunkt og sted for et arrangements gennemførelse, uden at dette kan betragtes som misligholdelse endsige aflysning af det pågældende arrangement.

Astanga Yoga Copenhagen kan ikke gøres ansvarlige for direkte eller indirekte tab som følge af arrangementer, der kun er delvist – eller slet ikke – gennemført.

Aftale om køb af deltagelse i arrangement via Astanga Yoga Copenhagen er underkastet dansk ret, og enhver uoverensstemmelse mellem Astanga Yoga Copenhagen og en betalende deltager skal afgøres efter dansk ret med værneting i København.

December 2018